"Enter"a basıp içeriğe geçin

Konkordato Komiserliği Takip

Bu uygulama Bilirkişilik Bölge Kurullarının konkordato komiserlerini takip ve raporlama süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için geliştirilmiştir.

Kullanılan Teknolojiler:

.net core 3.1
Vue.js 2 / Buefy – Ag-Grid
EntityFramework Core
SQLite